Tillträde

När samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda är det dags att börja planera för tillträdet respektive frånträdet av bostaden

Ett villkor vid köp av en bostadsrätt är att du måste bli godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen. Vid köp av fastighet är villkor i köpekontraktet ofta besiktning och lån. Se till att alla erforderliga lånehandlingar är upprättade och undertecknade. Om det inte finns tillräcklig med pantbrev uttaget på fastigheten hjälper banken till med att upprätta sådana.

Tillträdet sker på köparens bank eller ibland i nya bostaden. Tid på köparens bank bokas utav din mäklare och kallelser skickas ut till både säljaren och köparen. Man får räkna med att tillträdet tar en timme ungefär.

Flyttstädning & Nycklar

Bostaden ska vara flyttstädad om inte annat bestämts och alla nycklar ska finnas samlade och överlämnas. Meddela även vid tillträdet om nycklar finns kvar hos städfirman för köparen att ringa och få.

På tillträdesdagen är det en del som ska fixas, din mäklare upprättar Likvidavräkning, Köpebrev och Mäklarjournal. Säljarens lån tas upp i likvidavräkningen och löses av köparens bank. Undertecknat köpebrev vid köp av fastighet skickas in till Inskrivningsmyndigheten för handläggning av lagfarten. Detta kommer sedan i original tillbaka till köparen.